Female Energy

Artist: Unknown
Artist: Unknown

Vanuit de oorsprong is het bedoeld dat de mannelijke en vrouwelijke energieën in harmonie met elkaar dansen en verwikkeld zijn in een eeuwigdurend spel van liefde, waardoor uit deze eenheid een derde energie kan ontstaan. Een energie die boven deze twee energieën uitstijgt. Een scheppende energie.

In de vorige post schreef ik al dat de maand februari met haar bijzondere data in het teken staat van de veranderingen die zullen moeten gaan plaatsvinden om eenheid te realiseren. Je hoeft maar om je heen, of in jezelf te kijken om te ervaren dat er nóg geen eenheid is. Al eeuwenlang wordt de mannelijke energie gebruikt en misbruikt voor allerlei doeleinden die het vanuit de oorsprong helemaal niet had. Met als gevolg dat deze letterlijk en figuurlijk is gaan domineren over de vrouw en de vrouwelijke energie.

In aanloop naar het nieuwe decennia ontstonden er vele bewegingen. Vrouwen stonden collectief op en lieten hun stem horen. En in het nieuwe decennia gaan ze hiermee door. Overal ter wereld strijden vrouwen voor hun basisrecht om veilig te zijn en zich veilig te voelen. Er wordt gestreden voor gelijkwaardigheid in het dagelijkse leven en in het werkleven, zoals het recht om een rijbewijs te halen of hetzelfde salaris in dezelfde functie. En wanneer we het over vrouwelijke energieën hebben; krijgen mannen ook verlof wanneer ze dat willen om voor hun pasgeboren kindje te zorgen.

Op individueel niveau zie ik dat er nog veel angst heerst en dat mensen zich nog niet veilig genoeg voelen in deze vrouwelijke energie, waardoor de gronding niet diep is. Het fundament van deze vrouwelijke energie is nog te kwetsbaar, met als gevolg dat het aan het wankelen wordt gebracht wanneer de buitenwereld het bevraagd. Wat dat betreft mag er nog veel aangekeken, onderzocht en uitgewerkt worden.

Maar het begin is er. Collectief nemen wij steeds meer onze verantwoordelijkheid en voelen we ons gesteund en gesterkt. En geven deze gevoelens ons de moed, kracht en het vertrouwen om ook op individueel niveau onze verantwoordelijkheden te nemen, waardoor wij vanuit onze kern in onze kracht kunnen gaan staan. Zodat wij ooit "zo binnen, zo ook buiten" terug gaan naar hoe het vanuit de oorsprong bedoeld was.