"I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship.
I see your beauty. I hear your need. I feel your feelings.
My wisdom flows from the Highest Source.
I salute that Source in you.
Let us work together for Unity and Love."

Mahatma Ghandi - Prayer for Peace

Inzicht is een diep begrip hebben en dit voelen in je hele zijn. 

Inzicht is wanneer ervaringen en kennis omgezet worden in je systeem tot wijsheid. 

Inzicht is alles veranderend en het meest essentiële onderdeel in (spirituele) ontwikkeling.

De afgelopen jaren heb ik de kracht van inzicht mogen ervaren. De ene keer kwam het binnen als een bom en een andere keer voelde ik niks anders dan stilte en leegte. Maar altijd had inzicht een domino-effect en raakte het in mijn systeem meerdere delen. Om inzicht te ontvangen heb ik alles aangegrepen wat mij daarbij kon helpen. Van psychotherapie, ontwikkelingsavonden, opleidingen, workshops, cursussen, tot aan (zelfhulp)boeken en wetenschappelijke onderzoeken en artikelen. Mijn spirituele en paranormale begaafdheid hebben altijd als een rode draad door het proces gelopen. Het gevolg hiervan was dat het één de ander aanvulde en versterkte.

Op basis van de kennis en ervaringen die ik gaandeweg heb opgedaan heb ik een geheel eigen methodiek ontwikkeld. Deze methodiek stelde mij in staat doelgericht inzicht te verkrijgen, zodat ik zo optimaal mogelijk kon groeien. Deze methoden heb ik vormgegeven in de (groeps)trainingen Free Your Mind en Shante Ishta. Beide trainingen hebben als doel licht te schijnen op dat wat donker en niet zichtbaar is en het tastbaar, concreet en helder te maken, waardoor inzicht, wijsheid en (spirituele) groei onvermijdelijk is.  

Hieronder lees je meer over deze twee trainingen. 

Free Your Mind

Deze training is geschikt voor mensen die op een concrete, heldere en tastbare wijze inzicht willen krijgen in patronen, overtuigingen, conditioneringen en angsten, zodat deze geheeld en vrij gelaten kunnen worden. De training is down-to-earth en gericht op de geest.

Shante Ishta

Deze training is geschikt voor mensen die zichzelf en hun leven vanuit een spiritueel perspectief willen bekijken. Het helpt je jezelf te zien als een spiritueel wezen op een menselijke reis en haalt verborgen wijsheid naar boven. Tijdens deze sessie stem ik mij af en laat ik mij leiden.