"In one drop of water are found 
all the secrets of all the oceans; 
In one aspect of You are found 
all the aspects of existence."

Rumi

Shante Ishta


Vanuit mijn verlangen om op zielniveau te willen ontroeren is Shante Ishta ontstaan. 
Het is de aanraking van de ziel dat het hart opent voor de waarheid. 
Het is deze aanraking dat mensen in contact brengt met hun diepste zijn en het is deze aanraking dat mensen inspireert en aanzet tot transformatie.

Tijdens de coachingssessie stem ik af op jouw huidige staat van zijn, jouw Ziel en het Universele, waardoor ik informatie krijg die ik nodig heb om jou te begeleiden naar de inzichten die je nodig hebt om te kunnen groeien. De inzichten hoeven zich niet te beperken tot jou, het hier en nu en het aardse. Het kunnen inzichten zijn in beperkende gedachten, emoties, overtuigingen, patronen, conditioneringen en angsten, Maar ook vorige levens, vorige generaties, energieën, het lichaam, werkgebied, familiesystemen, enz. Werkelijk alles kan voorbij komen met als doel licht te schijnen op dat wat donker en niet zichtbaar is en het tastbaar, concreet en helder te maken.  

Mijn kracht zit in het helder uit leggen van de (verborgen) wijsheden en boodschappen. Er ontstaat structuur in de chaos, puzzelstukken vallen doordat de verbanden zichtbaar worden en men weet weer welke koers te varen. Daarnaast wordt het vertrouwen in het proces hersteld.  


Je leert door Shante Ishta

Waar Free your Mind stopt, gaat Shante Ishta verder. 

 • Jouw blokkade of thema vanuit een veel breder en dieper visie te bekijken; 
 • Vanuit welk stuk (kind, moeder, vader, voorouders, vorig leven, enz) je waarneemt en handelt;
 • Met welke redenen je een levensveranderende ervaring "cadeau" krijgt. Dit kan een ziekte, burn-out, depressie, geboorte, dood, verhuizingen of financiële tegenslag zijn;
 • Dat de buitenwereld wordt waargenomen, zoals de binnenwereld is (zo binnen, zo ook buiten).
 • Je leven aan de toenemende gevoeligheid en innerlijke transformaties te passen;
 • Dat het leven voor je werkt en niet tegen je;
 • Omgaan met je eigen gevoeligheid en eventuele gaven;
 • Signs te herkennen;
 • Met energie te werken;
 • Heel erg diep te kijken naar je wortels, jouw pad en waarheid. 


Maar ook leer je

 • Dat je een spiritueel wezen bent, op een menselijke reis. 
 • Dat alles Eén is en onlosmakelijk met elkaar verbonden is; Lichaam, geest, hart en ziel; Verleden, heden en toekomst; Het mannelijke en vrouwelijke; Dood en geboorte; Eb en vloed; De zon en de maan; De aarde en de kosmos; Oorzaak en gevolg.


Het gevolg hiervan is dat je niet alleen verbinding krijgt tussen je hart en geest, maar ook met mensen om je heen. Je empathisch vermogen wordt groter. Je bent veel meer in staat liefde, dankbaarheid, mildheid, begrip en compassie te voelen. Zelfacceptatie, zelfvertrouwen en zelfrespect worden vergroot. Je vind een nieuwe, diepere stabiliteit in je zelf. Daarnaast voel je meer balans, rust, vrijheid en vreugde.


Wat wordt er van je gevraagd

Het vergt doorzettingsvermogen en wilskracht. Er wordt een beroep gedaan op je vermogen in het tonen van moed en het hebben van een open mind. Het vraagt toewijding, overgave, enthousiasme en vertrouwen, maar ook vooral veel humor.


Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is ongedwongen en ontspannen. Niks hoeft, alles mag. Bij de eerste afspraak zal ik je vragen wat de aanleiding was om een afspraak te maken, bekijken wij wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt. Maar voelen wij ook aan of we een klik hebben en met elkaar willen samenwerken. Omdat ik geloof dat een ieder zijn of haar eigen pad te bewandelen heeft, zal de training hier ook op afgestemd worden.